Asia''s Fashion Jewellery Fair (Sep 2019)
  Hong Kong International Jewellery Show (Mar 2019)
  Asia''s Fashion Jewellery Fair (Sep 2018)
  Hong Kong International Jewellery Show (Mar 2018)
  Hong Kong Jewellery & Gem Fair (Sep 2016)
  Hong Kong Jewellery & Gem Fair (Jun 2016)
  Hong Kong International Jewellery Show (Mar 2016)
  Hong Kong Jewellery & Gem Fair (Sep 2015)
  Hong Kong Jewellery & Gem Fair (Jun 2015)
  Hong Kong International Jewellery Show (Mar 2015)