Hong Kong International Jewellery Show (Mar 2020)
  Asia''s Fashion Jewellery Fair (Sep 2019)
  Hong Kong International Jewellery Show (Mar 2019)
  Asia''s Fashion Jewellery Fair (Sep 2018)
  Hong Kong International Jewellery Show (Mar 2018)
  Hong Kong Jewellery & Gem Fair (Sep 2016)
  Hong Kong Jewellery & Gem Fair (Jun 2016)
  Hong Kong International Jewellery Show (Mar 2016)
  Hong Kong Jewellery & Gem Fair (Sep 2015)
  Hong Kong Jewellery & Gem Fair (Jun 2015)